perly oemdyplommedyc

Statuetka PERŁA ESKULAPA:

 • symbol profesjonalizmu i rzetelności
 • uhonorowanie wytrwałości w trudnej służbie drugiemu człowiekowi
 • potwierdzenie wysokiej jakości usług i produktów
 • motywacja do dalszego rozwoju oraz ciągłego podnoszenia standardów
 • inspiracja i wzór dla tych, którzy chcą konkurować w zmiennym i trudnym środowisku
perly stat nag

Dyplom Laureata

dyplom2018 perly medycyny

Wszystkie pozytywnie ocenione podmioty otrzymują Dyplom Laureata, który:

 • potwierdza rzetelność i profesjonalizm
 • umacnia pozycję na rynku
 • pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku

Album laureatów POLSKIE PERŁY

Księga Laureatów Konkursu to niezwykle istotne narzędzie marketingowe pozwalające promować nagrodzone placówki medyczne i firmy działające w branzy medycznej. Na łamach Księgi Laureaci prezentują swoje dokonania i osiągnięcia.

Publikacja ukazuje się w nakładzie 20 000 egzemplarzy i rozpowszechniona jest m.in. wśród:

 • administracji rządowej i samorządowej
 • organów założycielskich
 • organizacji i instytucji medycznych oraz farmaceutycznych
 • władz akademii medycznych
 • wiodących firm z branży medycznej oraz farmaceutycznej.
ksiega sz bg