Na stronie internetowej NFZ opublikowany został komunikat dotyczący konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

„Wzrost finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i izbach przyjęć - to rozwiązania jakie znalazły się w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ. Chodzi o projekt zmieniający zarządzenie Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne” – czytamy w komunikacie.

Jak informuje MZ nowe zarządzenie wprowadza podwyższoną stawkę za punkt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Stawka ta wynosi obecnie 30 zł za punkt, zaś w myśl projektu rozporządzenia będzie to 52 zł za punkt.

Ponadto zmienić ma się sposób sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i IP. Chodzi o przypisanie procedur medycznych do kategorii stanu zdrowia oraz objawów medycznych pacjenta. Takie uporządkowanie było postulowane przez środowisko medyczne.

Projektowana zmiana ww. zarządzenia to efekt podjętych w 2014 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przedstawicieli środowiska ratownictwa medycznego prac nad wdrożeniem nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć - czytamy w komunikacie.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

 

Źródło:www.rynekzdrowia.pl

Data: 12.05.2015