W Polsce działa 13 centrów urazowych. Powstały one ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, na ich utworzenie przeznaczono ok 35 mln euro z Unii Europejskiej. Ośrodki znajdują się w Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu, Sosnowcu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie i Wrocławiu.

Wszystkie centra zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. z zakresu neurochirurgii, ortopedii, traumatologii i anestezjologii. Nowa aparatura trafiła także na bloki operacyjne i szpitalne oddziały ratunkowe. W samym tylko Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie kupiono ponad 460 sztuk takiego sprzętu.

Centra urazowe zostały utworzone na bazie ośrodków wysokospecjalistycznych – głównie z myślą o ofiarach wypadków i katastrof. Musiały posiadać m.in. wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny, wyspecjalizowaną kadrę medyczną i lokalizację, która umożliwia świadczenie usług medycznych dla co najmniej 1 mln osób.

Centra urazowe to jedna z najważniejszych inwestycji finansowanych przez Unię Europejską w sektorze zdrowia. To właśnie tam tarfiają najciężej poszkodawni pacjenci. Istotą tych ośrodków jest szybka diagnostyka i leczenie na bardzo wysokim poziomie – z zakresu kilku specjalizacji równocześnie.

O przewiezieniu pacjenta do centrum decyduje lekarz lub ratownik (obecni na miejscu zdarzenia), biorąc pod uwagę stan poszkodowanego i jego obrażenia. Po przetransportowaniu pacjenta do ośrodka odbywa się wstępna diagnostyka w szpitalnym oddziale ratunkowym. Tu wykonywane są czynności niezbędne do stabilizacji funkcji życiowych i zapadają decyzje dotyczące dalszej terapii.

Źródło: www.mz.gov.pl