Asseco Poland podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup w województwie opolskim. Wdrożenie systemu Asseco Medical Management Solutions zakończy się w sierpniu 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i rozbudowa modułów systemu szpitalnego do wersji przeglądarkowej. Kontrakt obejmuje także wdrożenie modułów informacyjnych oraz platformy e-usług medycznych. W ramach wdrożenia powstanie repozytorium niezbędne do uruchomienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Ważnym elementem projektu jest rozszerzenie Medycznego Portalu Informacyjnego, który usprawnia komunikację pomiędzy personelem szpitali a pacjentami i kontrahentami. Oprócz rejestracji wizyt za pomocą internetu pacjenci będą mieli wygodny i łatwy dostęp do wyników badań wykonywanych w placówce.

Zespół Szpitali w Kup należy do Opolskiego Klastra Senioralnego. Planuje modernizację i doposażenie oddziału geriatrycznego. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pomyślnie pierwszą weryfikację w ramach Mechanizmów Norweskich.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl