Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP organizują obchody tygodnia alergii dla mieszkańców Mazowsza. W WIM w Poradni Specjalistycznej w dniach 7-11 kwietnia 2014 r. odbędę się bezpłatne konsultacje alergologiczne dla osób z objawami alergii zagrażającej życiu.

Osoby, u których po kontakcie z alergenami, pokarmami, lekami lub po ugryzieniu przez osę lub pszczołę doszło do rozwoju uogólnionej reakcji objawiającej się: pokrzywką; obrzękiem gardła i trudnościami w oddychaniu; bólami brzucha, nudnościami, biegunką; spadkiem ciśnienia tętniczego krwi mogą zgłaszać się na konsultację do Poradni Specjalistycznej WIM.  

W środę 9 kwietnia 2014 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbędą się warsztaty dla chorych z anafilaksją i wstrząsem pt: "Alergia-anafilaksja - wstrząs. Jak wyjść cało z reakcji zagrażającej życiu".

Źródło: www.rynekzdrowia.pl