Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest omówienie zasad aplikowania o środki z EFRR w ramach konkursu z działania 2.1 E-usługi – poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 marca 2018 roku w godzinach 9.30-15.30 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 19 marca do godziny 11.00.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe i wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.


Szkolenie skierowane jest do:

- jednostek samorządu terytorialnego (JST) funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
- podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których ww. JST są organem założycielskim.

 

Szczegóły...

 

 

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data: 14.03.2018