Informacje o szkoleniu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest omówienie zasad aplikowania o środki z konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 – działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

Najbliższe szkolenie odbędą się 22 lutego 2018 roku w godzinach 09:30-15:30 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 21 lutego do godziny 11.00. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe i wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

 

Dla kogo
Szkolenie skierowane jest do podmiotów leczniczych posiadających na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ.

 

Program szkolenia

  • 09:30-10:00 Powitalna kawa, rejestracja na szkoleniu, wydanie materiałów szkoleniowych;
  • 10:00-11.30 Zasady aplikowania o środki z konkursu, w tym kwalifikowalność wsparcia - przedmiot konkursu, beneficjenci, grupa docelowa; kryteria wyboru projektów; zasady składania wniosków; polityki horyzontalne. Kwalifikowalność wydatków na etapie aplikowania o środki;
  • 11:30-11.50 Przerwa kawowa;
  • 11:50-13.20 Rejestracja konta w systemie MEWA 2.0; Omówienie wniosku o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – MEWA 2.0;
  • 13:20-14:00 Przerwa obiadowa;
  • 14:00-15.30 Podsumowanie szkolenia, Konsultacje indywidualne.

 

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. 22 542 22 86

 

 

Źródło:www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data:19.02.2018