Już od wielu miesięcy rynek przygotowuje się na wdrożenie nowych unijnych ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej będą miały zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO” lub „rozporządzenie”)1.

 

Zmienione reguły gry dotyczą także branży medycznej. Od dawna na tym rynku wykorzystuje się mechanizmy przetwarzania i transferu danych, w tym danych najbardziej wrażliwych, czyli dotyczących stanu zdrowia klientów (pacjentów). Postęp technologiczny sprawia, że zagadnienie to stało się kluczowe dla wielu różnych dostawców, od firm oferujących kompleksowe rozwiązania telemedyczne, wykonawców futurologicznych projektów związanych z modyfikacją ludzkiego genomu, poprzez przedsiębiorstwa produkujące połączone i współpracujące ze sobą sprzęty medyczne,aż do małych start-upów opracowujących aplikacje mobilne z dziedziny e-Health.

 

Harmonizacja standardów ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej stanowi niewątpliwe ułatwienie dla prowadzenia biznesu. Z drugiej strony wiele nowych reguł wymaga intensywnego przystosowania przedsiębiorstw i produktów. Niniejszy artykuł przybliża zagadnienia związane z RODO dla branży medycznej. Skupia się na kwestiach istotnych dla rynku, w tym przede wszystkim tych dotyczących szczególnych kategorii danych. Pomija natomiast ogólniejsze tematy, takie jak np. zmiany w zakresie przetwarzania danych pracowników, które nie są specyficzne dla branży medycznej.

 

Dalsza część artykułu....

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:14.02.2018