Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17.

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

Celem konkursu jest poprawa funkcjonowania podmiotów POZ oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartość alokacji: 25 900 000,00 PLN

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-3/

Jeżeli są Państwo zainteresowani ww. konkursem, prosimy o kontakt z naszym biurem, tel. (22) 609 17 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.