Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, organizowanej przy okazji międzynarodowego szczytu branży medycznej i farmaceutycznej BIOMEDICA.Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych i uczelni wyższych zainteresowanych nawiązaniem międzynarodowej współpracy w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla branży medycznej i farmaceutycznej. Udział w giełdzie jest bezpłatny, ale wymaga uprzedniej rejestracji w konferencji Biomedica. Wszystkie szczegóły dotyczące rejstracji udziału w konferencji znajdują się pod tym linkiem:

http://www.biomedicasummit.com/registration.html

JAK ZAREJESTROWAĆ SWÓJ UDZIAŁ W GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ ?

   - Podmioty zainteresowane udziałem, w formularzu rejestracyjnym (https://www.b2match.eu/biomedica2016/registration) dostępnym on-line, określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
   - Dane zarejestrowanych uczestników umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;
   - Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
   - Po zamknięciu rejestracji system dokona automatycznego ustalenia agendy spotkań dla każdego z zarejestrowanych uczestników. Każdy z uczestników otrzyma swoją indywidualną agendę drogą mailową na 1-2 dni przed rozpoczęciem giełdy kooperacyjnej;
   - W daniach 30 - 31 maja 2016 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań.

WAŻNE TERMINY

Rejestracja uczestników i profilu trwa do 16 maja 2016 r.

Wybór partnerów do spotkań trwa od 18 kwietnia do 19 maja 2016 r.

Spotkania odbędą się w dniach 30 - 31 maja 2016 r.

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. Więcej informacji na stronie: https://www.b2match.eu/biomedica2016

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data: 11.03.2016