W poniedziałek, 20 lipca br, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) w sektorze ochrony zdrowia, któremu przewodniczył minister zdrowia Marian Zembala. Ustalenia Komitetu będą podstawą uruchomienia środków unijnych na zadania związane z opieką medyczną. Do rozdysponowania jest 12 mld zł, a pierwsze konkursy będą ogłoszone w najbliższych dniach.

Różnorodne finansowanie

Środki unijne na ochronę zdrowia będą pochodziły zarówno z programów centralnych, tj. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, jak też z Regionalnych Programów Operacyjnych. Kluczowym elementem dla ich wdrażania są prace Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia. Jego przewodniczącym jest minister zdrowia, a tworzą go przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji. W procesie wdrażania środków udział będą brały Komitety Monitorujące poszczególnych programów operacyjnych oraz instytucje wdrażające na poziomie centralnym i regionalnym. Mazowsze reprezentuje członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Innowacyjność i wysoka jakość w ochronie zdrowia

Minister zdrowia przedstawił wyniki negocjacji z Komisją Europejską na temat możliwości szybkiego uruchomienia inwestycji w obszarze ochrony zdrowia współfinansowanych z funduszy europejskich. Dotyczyły one uzgodnienia warunków sprawnego rozpoczęcia przedsięwzięć służących rozwojowi profilaktyki zdrowotnej, kształceniu kadr medycznych, tworzeniu i rozwojowi na uczelniach medycznych centrów symulacji medycznej, poprawie jakości opieki nad osobami starszymi, wdrożeniu rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwojowi infrastruktury w podmiotach leczniczych. Środki unijne będą przeznaczone na inwestycje służące przekształceniu polskiej służby zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, wykorzystujący wszelkie innowacje, służące poprawie jakości opieki nad pacjentem. Profesor Zembala podkreślił, że w trakcie rozmów Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na potrzebę komplementarności projektów na różnych szczeblach i zaznaczył, że drogowskazem w ochronie zdrowia jest dokument „Police Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.

– Ten dokument to „mądra ściąga”, która pokazuje, w którym obszarze, jaki podmiot może starać się o wsparcie, np. powiat, stowarzyszenia pacjentów czy pogotowie ratunkowe – wyjaśnił minister.

Ogólnopolskie konkursy

Dzięki sprawnemu zakończeniu procesu negocjacji z Komisją Europejską, możliwe jest szybkie ogłoszenie pierwszych konkursów finansowanych ze środków strukturalnych. Podczas konferencji we Wrocławiu (23 lipca) i Warszawie (30 lipca) ogłoszone będą dwa ogólnopolskie konkursy: pierwszy na rzecz uruchomienia dziennych domów opieki medycznej, drugi – dotyczący utworzenia/rozbudowy centrów symulacji medycznej.

– Będą dla nas ważne również programy profilaktyczne, promocja zdrowia, kształcenie kadr medycznych – lekarzy i pielęgniarek. Będzie można stworzyć silne wsparcie dla nowych osób, chcących kształcić się na kierunku pielęgniarstwo czy położnictwo – zapowiedział dyrektor departamentu funduszy europejskich w resorcie zdrowia Michał Kępowicz.

Długofalowe działania

Nowo powołany Komitet będzie działał do 2022 r. W tym czasie oceni projekty dotyczące ochrony zdrowia opracowywane na poziomie ministerstw i regionów.

Źródło:www.mazovia.pl