Nowe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) powstaną w Gorzowie Wielkopolskim, Ostrowie Wielkopolskim i Opolu oraz prawdopodobnie w Siedlcach, o czym poinformowano na odbywającej się 14 lipca br. w Łodzi konferencji prasowej.

Uczestniczył w niej wiceminister Waldemar Sługocki, który potwierdził dostępność środków z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na zakup czterech helikopterów, które znajdą się na wyposażeniu nowych baz.


    "Zakup śmigłowców ze środków PO IiŚ przyczyni się do zwiększenia dostępności służb ratownictwa medycznego i przyspieszenia czasu ich reakcji" – podkreślił wiceszef resortu.

Funkcjonują już wszystkie bazy LPR powstałe, zmodernizowane oraz doposażone także dzięki środkom PO IiŚ (ponad 58 mln zł). Spotkania z dziennikarzami odbyło się w jednej z nich.

Projekt pn. Zakup śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wpisano na Listę projektów indywidualnych PO IiŚ 2007-2013 podczas ostatniej jej aktualizacji (10 kwietnia 2015 r). Celem przedsięwzięcia, które zakłada też szkolenia dla pilotów i mechaników, jest zwiększenie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w wybranych rejonach Polski, które na dzień dzisiejszy nie są pokryte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym LPR. Całkowita wartość projektu to niemal 115 mln zł , a dofinansowania UE prawie 98 mln zł.

26 czerwca br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Jego weryfikacja przez CUPT, a następnie podpisanie umowy, powinno nastąpić do końca lipca br. Nowe śmigłowce zostaną dostarczone w połowie grudnia br.

Więcej informacji na znajduje się na stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

Źródło:www.mir.gov.pl