Po posiedzeniu rządu, na którym został przyjęty projekt ustawy o zdrowiu publicznym, odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Mariana Zembali i pełnomocnika rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym Beaty Małeckiej-Libery.

„Jestem dumna, że po wielu latach mamy fantastyczną, nowoczesną ustawę o zdrowiu publicznym i będziemy mówić wreszcie o zdrowiu. To jest dopełnienie tego wszystkiego, co dzieje się już w systemie ochrony zdrowia. Dotychczas głównie koncentrowaliśmy się na medycynie klinicznej, na chorobie, na szpitalu. Teraz pora, aby mówić także o tym, w jaki sposób zapobiegać” – mówiła wiceminister Beata Małecka-Libera. Również minister Marian Zembala zaznaczył, że w Polsce będzie się coraz częściej mówić o zdrowiu, a nie tylko o leczeniu.

Minister zdrowia i wiceminister podkreślali, że przyjęcie projektu ustawy przez rząd świadczy o rzeczywistym zrozumieniu problemów ochrony zdrowia oraz o determinacji premier Ewy Kopacz i ekspertów. 

Do najważniejszych wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia Beata Małecka-Libera zaliczyła m.in. choroby krążenia, nadwagę i otyłość u dzieci, walkę z używkami i opiekę nad osobami starszymi. Zapewniła, że projekt ustawy o zdrowiu publicznym zawiera regulacje, które poprawią stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Oddaje on koordynację nad programami profilaktycznymi w ręce ministra zdrowia. Jednak – jak podkreśliła wiceminister – aby zrealizować wszystkie cele ustawy, będzie konieczna współpraca wszystkich resortów (szczególnie MSiT i MEN). „Będziemy chcieli zmieniać świadomość, zmieniać podejście do  zdrowego stylu życia. To wymaga pracy” – dodała.

Czytaj więcej w komunikacie Rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym.

 

 

Źródło:www.mz.gov.pl