Plan Działania PO WER na 2015 r. przygotowany przez resort zdrowia został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wkrótce będzie można składać pierwsze wnioski o dofinansowanie.

W 2015 r. zostaną zorganizowane 3 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zostanie także zrealizowanych 6 projektów pozakonkursowych. Informacje o naborach będą publikowane co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. 

Z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów przeznaczono ok. 520 mln zł.

Czytaj więcej na temat zagranicznej pomocy dla Polski w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

 

 

Żródło:www.mz.gov.pl