Liczba potencjalnych dawców szpiku w światowym rejestrze Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) przekroczyła już 25 milionów. W bazie widnieje ponad 740 tysięcy polskich dawców.

Dzięki temu Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie (i siódmym na świecie) pod względem liczby osób znajdujących się w rejestrze dawców szpiku.

Zasoby polskiego rejestru wyróżniają się także na tle europejskim z uwagi na młody wiek potencjalnych dawców.

Wiek dawcy

Udział % w całkowitych zasobach Centralnego Rejestru

do 30 roku życia

40%

między 30 a 40 rokiem życia

37%

między 40 a 50 rokiem życia

18,4%

powyżej 50 roku życia

4,6%

 

Od grudnia 2013 r. polski rejestr potencjalnych dawców szpiku współdziała z rejestrami amerykańskim i europejskim. W zeszłym roku został przeszukany ponad 15 tysięcy razy – zarówno przez ośrodki krajowe, jak i zagraniczne z 45 państw (głównie USA (89,9%), Niemcy, Wielka Brytania, Kanada, Turcja, Francja i Hiszpania).

Minister zdrowia prowadzi program wieloletni na lata 2011 – 2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, który ma na celu między innymi:

  • zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o co najmniej 300%;
  • rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej.

W ubiegłym roku dzięki programowi pozyskano 23 864 nowych potencjalnych dawców szpiku. Całkowite wydatki na procedury doboru niespokrewnionych dawców realizowane w 2014 r. wyniosły ponad 11 500 000 zł.

 

 

Źródło:www.mz.gov.pl

Data:30.03.2015