Cykl szkoleń o nowoczesnych technologiach informacyjno - komunikacyjnych i platforma e-learningowa pomogą kadrze medycznej i zarządzającej usprawnić obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Projekt wdraża Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Średnia wieku lekarza w Polsce to ok. 45-55 lat, a średni wiek pielęgniarki 44 lata. Przedstawiciele tych zawodów narażeni mogą być na zjawisko marginalizacji cyfrowej. Aby możliwie najskuteczniej wykorzystać możliwości i korzyści związane z rozwojem technologii informacyjno - komunikacyjnej, już wkrótce ruszą szkolenia w tym zakresie. Będą one najważniejszym elementem projektu pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.

Dostępna będzie także platforma edukacyjna. Umożliwi ona przeprowadzenie kursów interaktywnych, symulujących wybrane funkcjonalności systemów informatycznych, wspomagających obsługę i zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Projekt przyczyni się do usprawnienia procesu diagnostyczno-leczniczego. Przyspieszy obieg informacji między personelem a pacjentem. Spodziewane jest również podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty medyczne oraz redukcja ich kosztów.

Istotny jest także aspekt prawny realizacji projektu. Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada bowiem obowiązek prowadzenia od dnia 1 sierpnia 2017 r. dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Projekt zakończy się w czerwcu 2015 r., a udział w nim jest bezpłatny. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2 mln zł i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Źródło: www.zdrowie.gov.pl