Dnia 26 kwietnia br. w otwockim Z-HOTEL odbyło się kolejne spotkanie w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, połączone z obchodami 5-lecia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Robert Składowski, który zaprezentował zaproszonym gościom dotychczasową działalność Zrzeszenia. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele świata polityki: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Poseł na Sejm RP Ryszard Kalisz oraz Andrzej Celiński, a także członkowie Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Uczestnicy Programu. Była to znakomita okazja nie tylko do spotkania, ale również debaty na temat rozwoju polskiej przedsiębiorczości w kontekście 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej oraz przyszłych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Oprócz słów uznania i gratulacji od obecnych gości, na ręce Prezesa Roberta Składowskiego złożony został List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który wyraził swoje uznanie i poparcie dla działalności MZHPiU.

Podczas uroczystości zostali zaprezentowani wszyscy dotychczasowi Uczestnicy Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, zaś dyplomami rekomendacyjnymi i statuetkami  nagrodzeni zostali Ci, którzy dołączyli do zacnego grona w ostatnim czasie.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania goście zostali zaproszeni na kolację. Był to doskonały moment na rozmowę i nawiązanie nowych kontaktów.
 


 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.mzhpiu.pl