Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w konferencji pt. „Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia na Mazowszu”, organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem tematów dotyczących Funduszy Europejskich w sektorze ochrony zdrowia. Będzie to zarówno podsumowanie dotychczasowych dokonań, pokazanie konkretnych przykładów wykorzystania funduszy, jak i przedstawienie perspektyw na najbliższe lata. Przedstawiciel Centralnego Punktu Informacyjnego rozpocznie część merytoryczną konferencji próbą postawienia sektora ochrony zdrowia w szerszym kontekście Funduszy Europejskich dostępnych w Polsce w latach 2007-2020.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, a wstęp wolny.
 
Po konferencji będzie można porozmawiać z prelegentami.

Organizator Konferencji: Zakład Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.zzp.wum.edu.pl

Program Konferencji:

10.00-10.10 - otwarcie konferencji
– Wojciech Boratyński – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM
10.10-10.30 - Fundusze wczoraj, fundusze jutro. Szersza perspektywa
– Przemysław Lewandowski – Koordynator Centralnego Punktu Informacyjnego, Centrum Projektów Europejskich
10.30-11.10 - Sektor ochrony zdrowia na przestrzeni dwóch perspektyw finansowych funduszy strukturalnych w Polsce. Zadania wykonane i plany na przyszłość
– Michał Kępowicz – Dyrektor, Agnieszka Kister – V-ce Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia
11.10-11.30 - Unijne wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia na Mazowszu w latach 2007-2013
– Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
11.30-11.45 - Warszawski Uniwersytet Medyczny w perspektywie 2007-2013
– Iwona Góras – Biuro Projektów, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.45-12.05 - Centrum Symulacji Medycznych WUM
– prof. Andrzej Kański – II Klinika Anestezjologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12.05-12.25 - Projekty realizowane w placówkach lecznictwa otwartego w 2007-2013 – przykłady dobrych praktyk
– Lucyna Kasprowicz – Dyrektor SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
12.25-12.45 - Podsumowanie konferencji
 
Warszawa, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 2a (Aula A im. prof. Janusza Piekarczyka), 4 marca 2014 r., godz. 10.00-12.45


Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl