Seminarium na poziomie Programu Operacyjnego PL07 jest przeznaczone dla przedstawicieli polskich instytucji ochrony zdrowia oferujących usługi w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i/lub niesamodzielnymi.

Kilkudniowy pobyt w Norwegii będzie okazją do nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz do zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi w zakresie opieki nad ludźmi starszymi/niesamodzielnymi funkcjonującymi w Norwegii. W ramach seminarium przewidziany będzie czas na autoprezentacje uczestników i ich indywidualnych oczekiwań w stosunku do potencjalnego projektu w ramach FWD. Seminarium będzie okazją do nawiązania i rozwinięcia relacji, które pomogą w realizacji przyszłych wspólnych projektów z partnerami norweskimi w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07.

Źródło: www.zdrowie.gov.pl