Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swoich stronach internetowych materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2014 r.

Warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2014 r opublikowane przez płatnika dotyczą następujących rodzajów świadczeń:

• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

• profilaktyczne programy zdrowotne,

• ratownictwo medyczne,

• rehabilitacja lecznicza,

• leczenie stomatologiczne,

• leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne,

• leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe),

• leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,

• podstawowa opieka zdrowotna,

• podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

• opieka paliatywna i hospicyjna.

Płatnik opublikował także szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku oraz informację o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2010-2014.

Więcej: www.nfz.gov.pl


Źródło: www.rynekzdrowia.pl