Ewentualne wejście w życie zarządzenia prezesa NFZ, które wprowadzi zmianę wyceny świadczeń z tylko dwu- lub trzytygodniowym wyprzedzeniem, jest nieodpowiedzialne i szkodzi systemowi ochrony zdrowia - uważają Pracodawcy RP.

Prezes NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. W opinii ekspertów Pracodawców RP zawarte w dokumencie propozycje grożą poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla świadczeniodawców.

Ostrzegają, że przedstawiony projekt - który ma wejść w życie w dniu podpisania i dotyczyć umów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. - zakłada bardzo duże zmiany w wycenie wielu świadczeń medycznych. Są one wprowadzane w trakcie trwania umów i będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie świadczeniodawców.

Prezes NFZ zaproponował obniżenie poziomu wyceny niektórych świadczeń nawet o 80%, a w wielu przypadkach - o ok. 30-40%. - Taka zmiana miałaby potencjalnie istotny wpływ na kondycję finansową świadczeniodawców, którzy przecież bardzo często korzystają z finansowania zewnętrznego, opartego na analizach jego spłaty z uwzględnieniem innej, wyższej wyceny - przypominają eksperci Pracodawców RP.

Ich zdaniem w praworządnym kraju każda zmiana powinna być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis, które umożliwi dostosowanie się podmiotów leczniczych do nowych warunków. Także zmiana istotnych warunków umowy - a do takich należy wynagrodzenie - wymaga zastosowania okresu przejściowego.

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP działania płatnika uniemożliwiają planowanie strategiczne w ochronie zdrowia. Powodują też chaos oraz niepewność wśród zarządzających podmiotami leczniczymi. To z kolei 
w bezpośredni sposób przekłada się na pacjentów i ich bardzo złą ocenę systemu ochrony zdrowia.

"Idealnym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie obecnie rozmów o wycenie świadczeń na 2015 r. Muszą one być poparte rzetelnymi analizami dokonanymi przez płatnika, do których mogliby się odnieść świadczeniodawcy, konsultanci i eksperci. Zasadą powinno być także to, żeby tego typu zmiany były przeprowadzane przed kontraktowaniem i w przypadku zawarcia nowej umowy obowiązywały przez cały okres jej realizacji" - stwierdzają eksperci organizacji.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl