Pragniemy poinformować, iż Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług - Organizator konkursu MAZOWIECKA FIRMA ROKU- zostało członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce. Na mocy zawartego porozumienia strony zobowiązane są m.in. do podejmowania działań w celu tworzenia korzystnych warunków prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, jak również inicjowania działań na rzecz ograniczenia barier stojących przed polską przedsiębiorczością.