Pod koniec minionego roku zakończył prace Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

 

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Dokument zawiera diagnozę sytuacji w tym zakresie, konkretne kierunki interwencji, jakie należy podjąć, harmonogram oraz wskaźniki efektywności działań. Wczoraj Przewodnicząca – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko – przedłożyła Ministrowi Zdrowia wypracowany dokument. Omawiana strategia ma być jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej. Cieszymy się, że jako Pracodawcy RP mieliśmy swój udział w wypracowaniu rozwiązań służących poprawie działania systemu w tym zakresie dzięki możliwości udziału w pracach Zespołu.

 

Cały dokument można znaleźć tutaj.

 

źródło : www.pracodawcyrp.pl

24.01.2018