Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych. Ogłoszono dwa konkursy.


Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie w zakładce "Projekty unijne":


http://perlymedycyny.pl/projekty-unijne/156-9-2-dostepne-i-efektywne-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-9-2-6-rozwoj-uslug-zdrowotnych-konkurs-183-17-rpo-slaskiego.html


http://perlymedycyny.pl/projekty-unijne/155-9-2-dostepne-i-efektywne-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-9-2-6-rozwoj-uslug-zdrowotnych-konkurs-184-17-rpo-slaskiego.html