W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono listę placówek wchodzących do tzw. sieci szpitali. 

Lista z podziałem na województwa dostępna na stronie:

http://www.nfz.gov.pl/bip/oddzialy-wojewodzkie-nfz/