Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-922-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-2/

W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl, tel. (22) 609 17 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.