6 czerwca uruchomiono System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Będzie on służył jednostkom odpowiedzialnym za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.


SEZOZ powstał w ramach projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Przejdź do strony internetowej Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.
Odbiorcy systemu to:

   - świadczeniodawcy,
   - usługobiorcy,
   - Ministerstwo Zdrowia,
   - Narodowy Fundusz Zdrowia,
   - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
   - Wydziały Zdrowia Urzędów Wojewódzkich,
   - podmioty tworzące podmioty lecznicze.

W czym pomoże SEZOZ

Dzięki SEZOZ świadczeniodawcy będą mogli zgłaszać do centralnego rejestru określone rodzaje posiadanych wyrobów medycznych. Będą mogli to zrobić  za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych na stronie internetowej.

Pozostali użytkownicy uzyskają bezpośredni dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach systemu ochrony zdrowia. Zebrane w SEZOZ dane pozwolą na ich analizę i podjęcie decyzji dotyczących zasadności kolejnych zakupów i optymalnego rozmieszczenia specjalistycznego sprzętu medycznego na terytorium całego kraju. Przyczyni się to do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli. Dzięki systemowi każdy będzie mógł zweryfikować i sprawdzić dostępność sprzętu medycznego.

Dzięki SEZOZ jest możliwe lokalizowanie jednostek, które posiadają określony sprzęt diagnostyczny. Wspomaga on również proces nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami systemu ochrony zdrowia w zakresie dostępności i realizacji określonych badań.

Wdrożenie SEZOZ przyczyni się do usprawnienia procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia. Pozwoli ocenić potrzeby zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju oraz zaplanować środki finansowe na ich realizację. Umożliwi także dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

 

 

Źródło:www.mz.gov.pl

Data:20.06.2016