Podczas tegorocznej, ósmej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC, 18-20 maja 2016 r.), podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach.


W reprezentatywnym i opiniotwórczym gronie uczestników podczas siedmiu sesji panelowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będziemy m.in. rozmawiać na temat najważniejszych planowanych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Jest o czym rozmawiać
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, koncepcje funkcjonowania szpitali, projektowane zmiany zasad kontraktowania świadczeń (w tym premiowanie koordynowanej i kompleksowej opieki), możliwości ograniczania absencji chorobowych i konieczne zmiany w zakresie medycyny pracy - to niektóre wątki dyskusji panelowych przygotowanych przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą - Grupą PTWP S.A.

Agenda całego Kongresu i rejestracja: www.eecpoland.eu/pl/
Nie zabraknie także sesji poświęconej miejscu i roli prywatnego kapitału w polskiej ochrony zdrowia. Osobny panel dotyczyć będzie wybranych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, stanowiących ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej.

Kongres stwarza również znakomitą okazję do kontynuowania dyskusji na tematy poruszone podczas tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress), na którym zgromadziliśmy przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Gośćmi HCC w lutym br. byli, m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP. Dyskusjom toczącym się w ramach 60 sesji z udziałem 250 prelegentów przysłuchiwało się ponad 2 tys. osób.
 
Jaka przyszłość szpitali?
Dwie sesje - z siedmiu dotyczących ochrony zdrowia podczas majowego Kongresu - poświęcone zostaną obecnej sytuacji oraz przyszłości szpitali w Polsce.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej właśnie trafił do konsultacji. Chyba największe kontrowersje wywołują planowane zapisy mające ograniczyć zbywanie podmiotom prywatnym akcji albo udziałów spółek, w które wcześniej przekształcono samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie, m.in. jednostkom samorządu terytorialnego czy Skarbowi Państwa, kontroli nad swoimi szpitalami działającymi w formie spółek kapitałowych. Propozycja ta wzbudza spore emocje i falę krytycznych komentarzy, m.in. ze strony prywatnych inwestorów oraz przedstawicieli organizacji skupiających niepubliczne lecznicze.

Przypominają oni, że szpitale działające w formie SPZOZ-ów są zadłużone na 11 mld zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 2 mld zł, a planowane zmiany zablokują przekształcenia formy prawnej (komercjalizację) lecznic, które mają poważne problemy finansowe. Tymczasem jest wiele przykładów na to, że zadłużone publiczne szpitale, po przejęciu przez podmioty prywatne stanęły na nogi.

Kierunek zmian systemowych
Trudno zarazem odmówić resortowi zdrowia konsekwencji. Przekazując do konsultacji projekt takiej właśnie regulacji, ministerstwo dało wyraźny sygnał, że nie odstąpi od zapowiadanego kierunku zmian w systemie, zakładającego, że celem publicznej opieki zdrowotnej nie jest osiąganie zysku, a za ochronę zdrowia - finansowaną ze składek na powszechne ubezpieczenie - odpowiada państwo, nie sektor prywatny.

Czy możliwe będzie, chociażby w trakcie konsultacji społecznych, wypracowanie kompromisu między tymi dwoma wizjami dotyczącymi m.in. funkcjonowania szpitali? Jest o czym rozmawiać.

Okazja nadarzy już podczas sesji przygotowanych przez redakcję Rynku Zdrowia w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 18-20 maja 2016 r.), na który serdecznie zapraszamy!

Sesje dotyczące ochrony zdrowia w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

• Szpitale w polityce zdrowotnej państwa - nowe otwarcie?
• Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa
• Koordynowana opieka medyczna - od diagnozy do rehabilitacji
• Choroby cywilizacyjne - wyzwania dla systemów ochrony zdrowia
• Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?
• Medycyna pracy - w poszukiwaniu współczesnego modelu
• Prywatny kapitał w polskim systemie ochrony zdrowia - dziś i jutro

Pełny program sesji przygotowanych przez Rynek Zdrowia i rejestracja:
www.rynekzdrowia.pl

 

 

Źródło:www.rynekzdrowia.pl

Data:07.04.2016